Zoeken in Collecties Tresoar

10 september 2006
Op een bijeenkomst bij Tresoar in Leeuwarden van de vereniging van wetenschappelijke bibliotheken, presenteerde GridLine de resultaten van de inventarisatie van terminologiesystemen, en de toekomstplannen voor het tweetalig doorzoekbaar maken van de collecties van Tresoar.