Aquo LOC beschikbaar met WoordenlijstBeheer

22 april 2013

Voor Informatiehuis Water maakte GridLine met WoordenlijstBeheer een beheeromgeving en front-end voor de Aquo LOC.

Het Informatiehuis Water (IHW) werkt aan standaardisering van informatie op het gebied van waterhuishouding. Waterschappen en andere organisatie op waterbeheer maken gebruik van deze standaards.

De standaard-terminologie zit in de Aquo LOC, een thesaurus met enkele uitbreidingen. GridLine heeft met behulp van WoordenlijstBeheer de Aquo LOC beschikbaar gemaakt via

http://aquo.gridwalker.nl/html5/

De front-end is dynamisch gemaakt met het WoordenlijstBeheer-front end in html5, AJAX en javascript, waardoor de gebruiker eenvoudig door de termen kan navigeren. Ook is de thesaurus beschikbaar gemaakt in REST, waardoor hij in andere omgevingen kan worden ingezet.

WoordenlijstBeheer zorgt ook voor het beheer op de achtergrond. Hierbij zitten enkele meer geavanceerde features, zoals het volledig bewaren van de geschiedenis: Je kunt zo de Aquo LOC van 5 mei 2011 uidraaien, of van een andere datum.