Online Wurdboek Frysk

12 februari 2013

GridLine heeft in samenwerking met de Fryske Akademy het Friese woordenboek online gebracht. De basis voor de toepassing wordt gevormd door ons product GridWalker ES en onz componenten WoordenlijstBeheer en DataConnectoren.

De Fryske Akademy heeft uitstekende woordenboeken ontwikkeld voor Fries, Fries-Nederlands en Nederlands-Fries. Met de technologie van GridLine hebben wij deze woordenboeken online gebracht. Een ander bedrijf heeft het front-end gemaakt.

In het Wurdboek zit een aantal van onze vaste producten en componenten:

  • GridWalker ES, voor tweetalig zoeken en filters
  • DataConnectoren, de component waarmee we verschillende bronnen hebben aangesloten op het online woordenboek
  • WoordenlijstBeheer, de component waarmee de redactie het woordenboek kan onderhouden en waarmee het op een goede manier online wordt weergegeven

www.wurdboek.nl