Spellingcorrectie voor het Frysk

14 augustus 2013

GridLine heeft de nieuwe spellingcorrector voor het Frysk geleverd. In Word, Outlook, web, en voor de iPad.

Samen met de Fryske Akademy heeft GridLine de nieuwe spellingcorrector ontwikkeld voor het frysk. Die was nodig in verband met de nieuwe spelling en omdat de oude versie niet meer werkte op nieuwere Word-versies.

GridLine heeft met deze spellingcorrector een nieuw concept geïntroduceerd. De spellingcotrole vindt namelijk plaats op de server. Word verbindt daarmee. En met deze opzet hebben we ook meteen een iPad-versie gemaakt, een webversie en een Outlookversie.

In de nieuwe spellingcorrector zit veel intelligentie, zoals fonetische regels, afleidingsregels, maar ook aanstrepen van Hollandismen en aanbieden van voorkeursspelling. Voor deze opzet is inmiddels interesse vanuit andere "kleine" talen.