Taalanalyse voor Politie Amsterdam-Amstelland

14 juli 2011

 Voor Politie Amsterdam-Amstelland ontwikkelde GridLine een applicatie voor de analyse van getuigenverklaringen. 

De applicatie analyseert teksten met behulp van taaltechnologie en streept passages aan in Microsoft Word. Voor GridLine was deze nieuwe toepassing van onze Klinkende Taal-engine een verrassing. Het project sprak ons bovendien bijzonder aan door het maatschappelijk belang. 

De Politie Amsterdam-Amstelland was blij verrast met de oplossing die wij boden. Deze bood op sommige punten zelfs meer dan zij voor mogelijk hadden gehouden. GridLine viel op door zijn grote vakkennis, heldere verslaglegging en de gesmeerde projectvoering.