De automatische taalhulp

12 mei 2011

"Hoe kan de computer ons helpen bij het schrijven? Wat is de stand van zaken op het gebied van spellingcontrole? Wat weet de computer van grammatica en stijl? Kan de computer de leesbaarheid van een tekst bepalen?"

Tilburg University houdt samen met de Nederlandse Taalunie eind van de maand (31 mei) een symposium: De automatische taalhulp. Uiteraard zal Klinkende Taal hier ook aanwezig zijn en de bovenstaande vragen beantwoorden in de vorm van een demonstratie. 

Op het symposium kunt u zelf zien hoe Klinkende Taal u helpt bij het schrijven van leesbare teksten en met welke taalfenomenen de applicatie is uitgebreid. Behalve bij begrijpelijker schrijven, helpt Klinkende Taal inmiddels ook bij correct schrijven (spelling volgens het Groene Boekje en d/t-fouten) en bij Nederlands voor NT2'ers.