Tweetalig zoeken in de Friese Erfgoedsector

16 augustus 2010

Voor Bibliotheekservice Fryslân en Tresoar ontwikkelde GridLine een tweetalige zoekservice. Hiertoe bouwden wij met behulp van taaltechnologie een tweetalige thesaurus op cultuurgebied.  

De thesaurus werd taal-inhoudelijk verder verwerkt door de Fryske Akademy, waarbij zij gebruik maakten van de GridWalker thesaurus-editor. Het resultaat werd ingezet als webservice. Hierdoor kunnen nu alle Friese erfgoedinstellingen gebruikmaken van de tweetalige zoekservice, voor de zoekmachine op hun egen website of in hun interne systemen. De service wordt als proof of concept ingezet in de Aquabrowser.

Het project werd uitgevoerd voor Bibliotheekservice Fryslân en Tresoar, als onderdeel van de landelijke bibliotheekinnovatie. De service kan ook elders worden ingezet voor verbetering van het zoeken.