Thesaurus voor waterbeheer IDsW

14 september 2010

 GridLine gaat software leveren voor de beheeromgeving en verspreiding van de Aquocatalogus, de thesaurus/ontologie die is opgesteld voor normalisatie van het taalgebruik over waterbeheer.

IDsW koos voor GridLine om zijn product GridWalker T. Met GridWalker T kunnen thesauri op een overzichtelijke, gebruikersvriendelijke manier worden beheerd. Met GridWalker T kan uitstekend worden gezocht in de termen, zijn verschillende exports mogelijk en is het mogelijk extra soorten relaties toe te voegen. Bovendien kan met GridWalker T de versies worden beheerd, zodat het mogelijk is de thesaurus te bekijken zoals die op, zeg, 23 april 2005 was.

Aan GridWalker T voegt GridLine een module toe om de ontologie te beheren die IDsW als uitbreiding op de thesaurus heeft gedefinieerd. Via open standaards wordt de thesaurus beschikbaar gesteld voor alle organisaties die werken aan het waterbeheer in Nederland.

IDsW is een samenwerkingsverband van RWS, Waterschappen, Provincies, Planbureau voor de Leefomgeving en LNV.