Klinkende Taal in TeleCommerce Magazine

15 augustus 2010

 In het juli/augustus-nummer van TeleCommerce Magazine (100% Klantcontact) verscheen een artikel over Klinkende Taal, de GridLine's tool die professionals helpt bij het schrijven van begrijpelijke teksten.

 In het artikel schrijft journalist Francois Kroes hoe het gebruik van Klinkende Taal kan helpen bij het schrijven ven begrijpelijke teksten. Voor overheidsinstellingen in Nederland, bijvoorbeeld gemeentes, is dit wettelijk verplicht. Taaladviseur Ayoub El Ouggouti beschrijft wat dit betekent voor de Gemeente Den Haag."Door onbegrijpelijke en vage formuleringen verlies je de aandacht van de klant en blijft hij met vragen achter". Die komen dan in het klantcontactcentrum terecht, wat geld kost.

Klinkende Taal is in 2010 gelanceerd als product en wordt inmiddels gebruikt door een twintigtal organisaties. Daarnaast hebben een kleine honderd organisaties concrete interesse getoond in het product.