Wikipedia Provincie Fryslân opgeleverd

11 september 2007
Voor de provincie Fryslân heeft GridLine een Wikipedia opgezet, gecombineerd met een jargon-specifieke spellingchecker voor alle medewerkers. De tools zijn opgeleverd op het intranet van de Provincie Fryslân.