Jouw taal

Met de komst van het internet zouden kleine talen verdwijnen. Alles zou Engels worden.

Niets is minder waar! Internet is juist een drijvende kracht geweest voor kleine talen zoals het Nederlands. Voor het Nederlands zijn veel meer hulpmiddelen mogelijk geworden dan we ooit hadden gedacht.

En ook voor streektalen, groepstalen zoals jongerentaal, voor taalgebruik afgestemd op de lezer, en voor heel specifiek jargon, zijn meer mogelijkheden gekomen.

Specifieke en bijzondere talen floreren, en GridLine helpt daar graag bij. Wij maken Klinkende Taal voor het Afrikaans en spellingcontrole voor het Fries; met WoordenlijstBeheer wordt de terminologie van waterbeheer bijgehouden, en met Klinkende Taal schrijf je in de terminologie van de klant; en wij leiden meertalige thesauri af om van de ene taal naar de andere te kunnen vertalen; met behoud van het juiste jargon.

Voor het Nederlands hebben wij alles in huis. Met andere talen zijn wij onderweg.

Je weet toch.