Klanten over GridLine

KITLV

GridLine is voor ons een erg prettig bedrijf om mee samen te werken. Altijd een grote bereidheid mee te denken over de beste oplossing, flexibel als het gaat om aanpassingen die door ons niet altijd te voorzien zijn.

Er werken inventieve en aardige mensen. De manier waarop de contacten verlopen zijn erg belangrijk voor het resultaat van de samenwerking en daar zijn we erg tevreden over.

—Michelle van den Berk, KITLV
Temporal Tanja Consulting

GridLine begrijpt wat fee earners nodig hebben. Het knappe is dat ze dat weten om te zetten in praktische oplossingen. Waar ze goed in zijn is de strategische doelstellingen om te zetten in architectuur waarbij ze het totaalplaatje in de gaten houden.

GridLine is gespecialiseerd in complexe vraagstukken waar het gaat om ordening en terugvinden van (on)gestructureerde informatie. In de advocatuur hebben ze daar hun ervaring in opgebouwd.

—Gerard Tanja, Temporal Tanja Consulting
Tresoar

Aan de werkwijze van GridLine merken wij hoe belangrijk ze het vinden klantgericht te werken. Tijdens het ontwikkelproces is er altijd sprake van overleg, meningen delen en meedenken over de voor Tresoar gewenste oplossing.

Deskundig, geduldig en betrokken zijn daarin de trefwoorden die op GridLine van toepassing zijn. Het samenwerken gaat in een open en betrokken sfeer. Er werken innovatieve mensen die met interesse en spontaniteit werken naar de gewenste oplossing. Verder is het een bedrijf dat behalve intranetten en zoektechnologie, veel deskundigheid heeft op het gebied van Taaltechnologie en Thesauri. Kortom, GridLine is de best denkbare ICT-partner voor Tresoar.

—Luc de Vries, Tresoar
IF Technology

Wij hebben GridLine ingehuurd om ons Kennismanagementvraagstuk in kaart te brengen in relatie tot Sharepoint en andere IT-oplossingen. GridLine heeft in twee intensieve sessies deze vragen diep geanalyseerd en is gekomen tot een reeks concrete aanbevelingen.

Zij openden ons de ogen en koppelden het vraagstuk aan haalbare aanpassingen in ons primaire werkproces. GridLine onderscheidt zich door kennisvraagstukken om te zetten in concrete stappen.

—Herman Velvis, IF Technology
Health Base

GridLine maakte Klinkende Taal voor ons op maat: uit onze teksten verzamelden ze in no-time (door middel van termextractie) medische termen die wij vaak gebruiken en voegden ze toe aan de controle van Klinkende Taal.

Onze versie maakt ook onderscheid tussen moeilijke woorden die je kunt vervangen en woorden die uitleg nodig hebben; veel medische termen zijn lastig maar hebben geen alternatief. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat een patiënt medicijnen op de juiste manier gebruikt.

—Channah Zijlstra, Health Base
Stichting Gaming & Training

GridLine heeft een goed, helder en degelijk testrapport opgesteld waarmee wij een flinke stap verder komen. Hadden we veel eerder moeten doen!

—Albert Ponsioen, Stichting Gaming & Training
Het Waterschapshuis

Veel tijd van medewerkers van waterschappen gaat verloren aan het zoeken naar documenten, ook omdat deze informatie in verschillende systemen zit opgeslagen. Met de installatie van hun zoekmachine GridWalker ES bij één van de waterschappen, Waterschap Vallei en Eem, heeft GridLine laten zien dat het zoekproces helemaal niet zo veel tijd hoeft te kosten. GridWalker ES combineert het zoeken in drie verschillende systemen voor documentopslag én met succes, want alle documenten zijn nu full-text doorzoekbaar met één enkele zoekopdracht.

Ook bij de volgende stap naar efficiënt zoeken hebben wij GridLine ingeschakeld: op basis van een verzameling documenten heeft GridLine automatische extractie toegepast. Hiermee heeft GridLine een heel goede aanzet gegeven voor een thesaurus van waterschapspecifieke termen, die ook weer ingezet kan worden om het zoekproces sneller en gemakkelijker te maken.

—Dennis van Leuverden, Het Waterschapshuis
Politie Amsterdam-Amstelland

Wij hebben GridLine ingehuurd voor het maken van een applicatie voor het analyseren van getuigenverklaringen. GridLine bood een oplossing die op sommige punten zelfs meer deed dan wij vooraf hadden ingeschat.

De mensen van GridLine vielen op door hun grote inhoudelijke kennis en hun duidelijke passie voor Nederlandse taaltoepassingen. De samenwerking met de projectleider was buitengewoon prettig. Hij zorgde voor duidelijke verslagen van de bijeenkomsten. Het project liep verder soepel en de deadlines werden altijd gehaald. GridLine denkt mee, is flexibel en draait zijn hand niet om voor breinkrakers. Wij zijn heel tevreden over het resultaat en bevelen GridLine van harte aan voor dergelijke projecten.

—Thinka Bethlem, Politie Amsterdam-Amstelland